Специализирано обучение на тема „Малки и средни предприятия в Хоризонт 2020“

Поради проявения огромен интерес и запитвания за програма Хоризонт 2020 и възможности за кандидатстване, Българска стопанска камара има удоволствието да покани заинтересовани лица за участие в еднодневно специализирано обучение на тема „Малки и средни предприятия в Хоризонт 2020“. Обучението ще се проведе на 21 януари 2015, сряда, от 10:00 -17:30 ч. в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20.

Целта на обучението е да запознае участниците с:
• За кого е програма Хоризонт 2020;
• Работа с Participant Portal Research;
• Участие на предприятията в консорциуми и определяне на дейности и роли;
• Инструмент за МСП;
• Форма за кандидатстване по Х2020;
• С какво Enterprise Europe Network може да Ви е полезен;
• Пилотна програма „Бърз достъп до иновации“;
• Какво ще е новото в Работна Програма 2016 – 2017

Обучител ще бъде г-н Евгени Косев, експерт Европейско финансиране в Университет Абърдийн, Шотландия

Регистрации се приемат до 20 януари 2015, вторник, или до изчерпване на местата! Може да бъде отказана регистрация на заинтересовани лица, за които преценим, че очакванията им няма да могат да бъдат удовлетворени. При ранно записване и плащане до 13 януари 2015 таксата за участие е 120 с ДДС. Няма да се прави отстъпка при 3 или повече участници. След тази дата таксата за участие е 180 лв. с ДДС и за един участник. Таксата включва: право на участие в обучението, материали на хартиен носител, кафе-паузи и обяд-бюфет. При 3 и повече участници от една фирма таксата се намалява с 20%. Таксата се заплаща в срок до 20 януари, вторник, след наше потвърждение на регистрацията на посочения от Вас e-mail.

За повче информация и контакт:
Милена Стоева
Тел.: +3592 932 09 34
Email: ierc3@bia-bg.com

Кръстю Малаков
Център за външноикономическо сътрудничество
тел: 02 932 09 34
e-mail: ierc2@bia-bg.com

   

healthy-at-work