„Smart Cities“ (интелигентни градове), „Save the Planet“(управление на отпадъци и рециклиране), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ (EE и ВЕ), „Save the Life“ (управление и контрол по време на природни бедствия и аварии)

11-ти изложения и форум за Югоизточна Европа
11-13 март 2015, София, България
Организатор: Виа Експо

Промените в климата, изчерпването на природните ресурси и налагането на модела на „кръгова икономика“ стимулират страните от Югоизточна Европа да инвестират в своите икономики в съответствие с целите, поставени от ЕС. За да достигнат световните лидери, е необходимо да се прилагат по-широко новите технологии и да се използва техните постижения.

11-тото издание на изложенията и форума за Югоизточна Европа играе ролята на успешна платформа за представяне на продукти и за обмяна на експертен опит. През годините организаторите от Виа Експо разширяват формата, включвайки актуални теми. Част от тях се фокусират върху върху решенията, които осигуряват устойчиво развитие в дългосрочен аспект чрез минимално въздействие върху околната среда. Нов акцент се поставя върху технологиите за превенция и реакция в условия на природни бедствия и промишлени аварии. Техният брой нараства и те имат изключително негативно въздействие върху околната среда, хората и икономиките.

Изложенията – профил на участниците
• „ЕЕ и ВЕ“: енергийноефективни решения за отопление, охлаждане, вентилация, осветление; енергийноефективно строителство; възобновяема енергия – слънчева, вятърна, геотермална, хидро- и биоенергия, енергия от отпадъци и др.
• „Smart Cities“(интелигентни градове): управление на енергия, интелигентни мрежи и съхранение на енергия, интелигентни сгради, осветление, ИКТ, е-мобилност, транспорт, реакция при извънредни ситуации в градски условия.
•„Save the Planet„: събиране на отпадъци, транспортиране, третиране, депониране, енергия от отпадъци, ресурсна ефективност, рециклиране. Австрия е стратегически партньор на „Save the Planet” и за шеста поредна година ще се организира австрийски павилион. През 2014 г. броят на фирмите участнички в нещо се увеличи с 88% в сравнение с предходната година.
• „Save the Life“: управление и контрол при бедствия и аварии, безопасност на работното място.

До 1-ви октомври 2014: отстъпки и бонус услуги за ранна регистрация за участие в изложенията

Форумът
Той предоставя един задълбочен поглед върху широк спектър от въпроси , свързани с тенденции, възможности, стратегии, финансови инструменти, законодателство и добри практики. Лектори от цяла Европа ще се включат в програмата. Интерес ще предизвика сесията на Euroheat & Power „Бъдещето на топлоцентралите в Европа”.

Целевата аудитория на събитието обхваща: представители на бизнеса, държавни институции, университети, асоциации, изследователски и научни центрове, медии.

Полезни връзки: Статистика 2014 Видео 2014 е-бюлетини www.viaexpo.com

***

Като представител на ВИА ЕКСПО за Румъния, Българо-румънска търговско-промишлена палата поема организацията по заявките и участието в изложението на всички заинтересовани фирми. Това включва консултации и уреждане на формалностите. Целта е да се улесни комуникацията с организаторите и да се спести на фирмите време и допълнителни разходи.

 

   

healthy-at-work