Семинар за здравния мениджмънт на работното място

Семинар по проект „ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, се състоя на 26 май, понеделник, в рамките на българо-румънски бизнес форум в курортния комплекс „Албена”.

 

Швейцарският модел в здравния мениджмънт на работното място, който е обект на изследване и трансфер по проекта, беше представен пред над 50 представители на бизнеса от Румъния и България.

Семинарът и бизнес форумът са организирани от Българо-румънската търговско-промишлена палата, която е водещ партньор в проекта, изпълняван съвместно с партньора от Швейцария Health Promotion Switzerland – организация с делегирани правомощия от държавата да провежда в Швейцария политиката за здравето и здравословния начин на живот.

Участниците в семинара бяха запознати с отличието Friendly Workspace Label, с което се удостояват швейцарските фирми заради високи постижения за опазване на здравето на работното място. Те получиха отговори на своите въпроси относно адаптирания за България наръчник за системата от критерии, който екипът на проекта подготвя в момента.

Българските и румънските фирми дискутираха различни аспекти на здравеопазването на работното място, законовите изисквания в двете държави, надграждането им с доброволно приемане на високи стандарти, ползите за служителите на фирмите и техните семейства, както и приноса на здравния мениджмънт за изграждането на модерни, конкурентоспособни компании с осъзнати социални ангажименти.

Водещ на семинара беше председателят на Българо-румънската търговско-промишлена палата Елеонора Иванова. В работата на семинара взе участие Бронислав Денев, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в Букурещ – Румъния, който сподели с участниците някои идеи в полза на сътрудничеството между бизнеса на двете държави. Приветствие към участниците поднесе и Борислав Димитрачков, директор дирекция в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Това е първият от поредицата от три семинара в рамките на проект „ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда“, като следващите ще се проведат през есента.

***
За допълнителна информация можете да се свържете с БРТПП на 082/507606 и info@brcci.eu

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария
чрез Фонд за партньорство и експертна помощ

   

healthy-at-work