Селско стопанство

ЕКОФОЛ АД

Държава: България
Адрес
: България, гр. Търговище, Промишлена зона
Телефон: +359 601 6 23 71
Ел. пощаoffice_t@ecofol.com
Интернет страницаwww.ecofol.com
Л
ице за контакт: Петя Димитрова
Предмет на дейност: Производство на торове и биостимулатори за ефективно и устойчиво земеделие

 

КЕРЧЕВ И СИНОВЕ ООД

Държава: България
Адрес: гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ 5
Ел. пощаkerchev@kerchevandsons.com
Интернет страницаkerchevandsons.com
Лице за контакт: Петър Керчев
Предмет на дейност: Производство на зърнени, маслодайни и бобови култури

 

БИО МАРТ 07 ООД

Държава: България
Адрес: Русе 7016, бул. „Гоце Делчев“ 30
Ел. пощаbiomart_07@abv.bg
Интернет страницаhttps://www.biomart-bg.com/
Лице за контакт: Жоро Георгиев
Предмет на дейност: Производство на биохумус

 

АГРОПАКТ ЕООД

Държава: България
Адрес:
Добрич, ж.к. „Добротица“, бл. 9
Телефон:
+359 883 22 70 70
Ел.поща: 
sales@grannystaste.eu
Интернет страница: http://grannystaste.eu/
Лице за контакт:
Милена Хаджиева
Предмет на дейност:
Отглеждане на зърнени и бобови растения и маслодайни семена

 

ПОМОНА ПЛОД ООД

Държава: България
Адрес: Ловеч, село Дойренци, ул. „Тодор Киров“ 35
Телефон: +359 887 626 222
Ел.поща: pomona_fruit@abv.bg
Лице за контакт: Венцислав Атанасов – управител
Предмет на дейност: Търговия, преработка и отглеждане на плодове

 

ФЛОРИЯН ООД

Държава: България
Адрес: Русе, ул. „Потсдам“ 7
Телефон: +359 82 82 47 62 ; +359 887 79 55 17
Ел. поща: florianbginfo@gmail.com
Интернет страница: www.florianbg.com
Лице за контакт: Боян Младенов
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със семена, торове, продукти за растителна защита, инвентар за селското стопанство и др.

   

healthy-at-work