Събития в Експо Арад през май и юни

Представяме ви предстоящите събития, организирани в изложбения център ЕКСПО АРАД, през месеците май и юни 2017 г. ЕКСПО АРАД е най-големият изложбен комплекс в западната част на Румъния, в близост до границата с Унгария, район с високо развита индустрия и с непрекъснати инвестиции от местни и чужди капитали.

Събитията имат за цел да се превърнат в място за срещи на професионалисти на преработвателната промишленост за пластмаса и метал, с цел да определят регионалните перспективи на две разрастващи се индустрии – метали и пластмаси.

  • ДЕМО МЕТАЛ ще се проведе в ЕКСПО АРАД през периода 24 – 27 май 2017г., събитие, посветено на иновациите при металите
  • ДЕМО ПЛАСТ ще се проведе в ЕКСПО АРАД през периода 21 – 24 юни 2017г., събитие за специалисти в индустрията за преработката на пластмаси

ДЕМО МЕТАЛ

Събитие за технологии, оборудване, автоматизация, материали и услуги – съвременни решения за оптимизиране на процесите в металообработването. Събитието (Expo & Forum) отваря перспективи за нови подходи към производството, като платформа за нови и уникални възможности за бизнес и партньорство. ДЕМО МЕТАЛ [ВЕСТ] 2017 ще се превърне в място за среща на професионалистите от западната част на Румъния и събитие, което да определи регионалните перспективи пред една все по-разрастваща се индустрия.

За повече информация: презентационна брошура

ДЕМО ПЛАСТ

Единственото място, където може да се получи цялостна картина на румънската преработвателна промишленост на пластмаса е ДЕМО ПЛАСТ [ВЕСТ]. Това събитие (Expo & Forum) въвежда уникални подходи за производство, като същевременно осигурява платформа за нови възможности за бизнес и партньорство. ДЕМО ПЛАСТ [ВЕСТ] ще даде на посетителите възможност да се срещнат с лидери на пазара и да станат свидетели на това как действат дадено високотехнологично оборудване и пазарни иновации. Това е мястото, където те ще намерят подходящи доставчици и решения, които отговарят на конкретните им нужди.

За повече информация: презентационна брошура

Събитията са уникална възможност за специалисти, работещи в румънски компании и от съседните страни, с цел да се създадат връзки, които позволяват намирането на най-добрите решения на проблемите, пред които са изправени на професионалистите в производството.

БРТПП кани всички фирми, заинтересовани да участват в изложенията, да се свържат с екипа на Палатата на е-мейл: info@brcci.eu

   

healthy-at-work