Ръст в продажбите на български храни

Потреблението на млечни продукти в България се покрива почти изцяло от българско производство (над 90%). Това показва тенденцията през последните пет години. Също така българското производство задоволява и до 93% от потреблението на яйца, както и около 63% от потреблението на телешко месо. Производството на плодове и зеленчуци отбелязва ръст от 28% в сравнение с 2016 г.

Като цяло производството на български храни отбелязва ръст от 3% в сравнение с миналата година. Увеличеното вътрешно потребление води до увеличение на производството, което от своя страна влияе положително и на износа. Земеделската и хранително-вкусовата промишленост са с постоянно положително външнотърговско салдо от 2009 г. насам. Само за миналата година износът на храни е с 1.2 млрд. евро повече от вноса като главна дестинация са страните от ЕС.

Важно е да се отбележи, че Румъния е сред пазарите, за които се изнася все повече българска хранителна продукция. Своят принос за това има и Българо-Румънска търговско промишлена палата, която през месец май 2017 г. организира среща между български производители на хранителни продукти и представители на румънски вериги магазини с цел да се предостави информация за стъпките, които българските фирми трябва да предприемат, за да могат да навлязат успешно на румънския хранителен пазар.

   

healthy-at-work