Русе – един от градовете с най-голямо увеличение в БВП на страната

За периода 2010 – 2015 г., Русе е лидер в Северна България, както и в Топ 3 на цялата страна по отношение на увеличението на дела си в БВП на страната – 30.7%. Има само две области, които постигат по-голямо увеличение – София (35.1%) и Стара Загора (31%).                                                                                               

Водещата позиция на София-област е разбираема, тъй като в нея се намира столицата, което прави района привлекателен за инвестиции. Все пак е нужно да се отбележи, че такава концентрация на ресурси и инвестиции в една област не може да е добра за цялостната икономическа ситуация в страната. Стара Загора от своя страна разчита главно на енергийната промишленост. Други водещи области са Пловдив, Варна и Бургас.

По отношение на регионите – Южен Централен регион е на първо място по растеж на БВП за 2015 г. със своите 10%. На последно място са Северозападен и Северен Централен регион, където увеличението е само 1%. Главните причини са по-лошата инфраструктура и липсата на водещ икономически център.

   

healthy-at-work