Румъния – рекордьор по икономически растеж в ЕС

Стойността на румънският брутен вътрешен продукт (БВП) за 2016 г. достигна 169 млрд. евро (докато през 2015 г. е бил 160 млрд.), а икономическият ръст е 4.8% – най-висок сред държавите от ЕС. По този начин, Румъния приближи своята икономика до държави като Чехия, Гърция и Португалия. БВП на глава от населението за Румъния е 8933 евро – с 484 евро повече от стойността за 2015 г.

За сравнение за 2016 г. икономическият растеж в България е 3.4%, докато през 2015 г. е бил 3.6%, а БВП на глава от населението е едва 6914 евро, въпреки че се е повишил с 458 евро спрямо 2015 г.

   

healthy-at-work