Румъния с най-много собственици на лозя в ЕС

Румъния заема първо място в Европейския съюз за 2015 г. по брой собственици на лозя според данни на Евростат. Изведената информация показва, че техният брой е 854 766 души, или 36% от общия за ЕС. На второ място се нарежда Испания с 517 615 (22%), а на трето е Италия, която по данни от 2010 г. е с 299 191 (12%). За сравнение, броят на собствениците на лозя в България е 45 179, тоест 2% от общия брой за ЕС.

По отношение на площта, определена за отглеждане на грозде, от което да се произвежда вино, в Румъния има засети 183 717 хектара – 6% от от общата площ за ЕС. Челната тройка се заема от Испания (941 154 хектара, 30%), Франция (802 896 хектара, 25%) и Италия (610 291 хектара, 19%). Площите в България са 59 991 хектара или 2% от общата площ за ЕС.

От тези данни се вижда, че площите в Румъния са най-фрагментирани и на човек се падат средно по 0.2 хектара, които да обработва. За сравнение, в България се падат по 1.3 хектара на човек, което е и средния показател за ЕС.

   

healthy-at-work