RND

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU) 2007-2013, Fondul Social European

Denumirea proiectului: Retea rurala de parteneriat pentru dezvoltare durabilă – Rural Network Development (RND)

Descriere scurta

Obiective generale:
Urmăreşte implicarea în dezvoltarea durabilă a două regiuni din România: Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia. În acest sens, proiectul crează o Reţea de dezvoltare rurală în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu prin realizarea a 3 obiective generale:
1. Înfiinţarea a 4 grupuri de specialişti în proiecte de dezvoltare rurală durabilă (scriere, implementare, evaluare), câte unul per judeţ, care vor activa în patru Centre Judeţene RND, cu sediile în municipiile centre de judeţe mai sus menţionate, plus un Centru Naţional RND, cu sediul în municipiul Bucureşti;
2. Fondarea unui Centru de job-uri part time în fiecare judeţ, în sediile RND judeţene create, la care se vor desfăşura activităţi de informare despre piaţa muncii, angajare, efectuare şi diseminare a două cercetări de piaţă la nivelul localităţilor rurale din cele două regiuni, de prezentare a altor cercetări recente în domeniul muncii şi antreprenoriatului în România şi în străinătate.

Perioada proiectului: Ianuarie 2011 – Mai 2013\0

Parteneri:

Grupul pentru Dezbatere si Consens Social. (GDCS)
Telefon: +40 0752.124.805
E-mail: gdcsasociatie@gmail.com

Daedalus Consulting Group
Telefon: +40 21 317 97 31
Fax: +40 21 318 00 40
E-mail: office@daedalusmb.ro

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi (AJOFM Calarasi)
Telefon: +40 242 318 376
Fax: +40 242 331 693
E-mail: ajofm@cl.anofm.ro

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita (AJOFM Ialomita)
Telefon: +40 243 231 809
Fax: +40 243 231 785
E-mail: ajofm@il.anofm.ro

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu (AJOFM Giurgiu)
Telefon: +40 246 230 613
Fax: +40 246 230 613
E-mail: ajofm@gr.anofm.ro

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov (AJOFM Ilfov)
Telefon: + 40 21 332 37 08
E-mail: ajofm@if.anofm.ro

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Calarasi (CRFPA Calarasi)
Telefon: +40 21 317 1040
Fax:+40 21 312 3481
E-mail: alfa@cartel-alfa.ro

Elias Consulting Group SRL
Telefon: +40 722 544 418

   

healthy-at-work