REMPART

Program de finantare: :Erasmus for Young Entrepreneurs

Denumirea proiectului:: REMPART

Descriere scurta: Obiectivul general al proiectului Rempart a fost de a crea un parteneriat european unic pentru implementarea programelor de mobilitate pentru tineri, ar-fi antreprenori europene în regiune. În special, scopul proiectului este asigurarea participării din regiunile mai îndepărtate ale Erasmus al Uniunii Europene pentru tinerii antreprenori.

Obiective generale:
De a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări participante.
Schimb de experienţă în cadrul unui stagiu cu antreprenorul cu experienţă, ceea ce permite antreprenorului nou să dobândească abilităţile necesare conducerii unei mici firme.
Schimb de cunoştinţe şi de experienţă, oportunităţile de networking (socializare/colaborare) în Europa, noi relaţii comerciale sau pieţe externe.

Pentru mai multe detalii: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Perioada proiectului: Decembrie 2008 – Iunie 2010

Parteneri:
Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office
Telefon: +32 (0)2 282 08 73
Fax: +32 (0)2 230 00 38
E-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu

   

healthy-at-work