Релокатор България се присъединява към Българо-румънска търговско промишлена палата

Релокатор ООД предлага бизнес услуги по преместването на чуждестранни компании, които искат да намалят текущите разходи, като преместят бизнеса си в България, като например:

– Учредяване и жилищно планиране
– Счетоводство и ТРЗ
– Правни и данъчни консултации
– Назначаване и HR услуги
– PR и управление на социални медии
– Услуги за наблюдение и контрол
– Инвестиционно консултиране

 

Релокатор ООД предлага консултантски услуги за български фирми, които искат да разширят бизнеса си в Румъния, като например:

– Юридически услуги и инкорпориране
– Споделен /клъстер модел – по-ниски разходи
– Създаване на офис и кол център
– Разработване на маркетингова стратегия за вашия бизнес
– Счетоводство и ТРЗ
– Логистика
– Управление и контрол

www.relocator.bg/

   

healthy-at-work