Рекорд за рециклирането в България за 2016 година

За изминалата година са рециклирани над 187 хил. тона отпадъци. В това отношение България се утвърждава като лидер, а страните от Балканския полуостров проявяват интерес към българските компании и заводи за рециклиране на отпадъци. За 2017 г. 86 общини ще се включат в системата на Екопак за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Новите контейнери ще бъдат тип иглу, тъй като капацитетът им за поемане на отпадъци е по-голям.

Общините, които се справят най-добре с рециклирането, са Свиленград и Бургас. В Свиленград успешно работи програма за разделно събиране на отпадъци „от врата до врата”.  Общината има специална Програма за ООС 2014-2020 г. Хората, които събират разделно боклука си, плащат по-ниски данъци, а тези, които не го правят биват санкционирани. Бургас е лидер по отношение на чистота, събиране на отпадъци, стимули и санкции. В другите градове има какво да се желае, включително и в столицата, където компанията покрива шест района.

Същевременно има един успешен проект за разделно събиране в сферата на ХоРеКа. През заведенията в столичните райони Младост и Студентски град ежедневно минава специализиран транспорт, който събира отпадъците им.

През 2016г. са вложени 2,5 млн. лв. за инсталацията за сортиране на стъкло по цвят в с. Равно поле. През тази година ще бъдат инвестирани още 1,1 млн. лв. в изграждането на инсталация за сортиране на пластмаса и хартия в София.

   

healthy-at-work