Очаква се достатъчно добра реколта пшеница през 2014 г.

България

Очакванията на земеделците в България са тазгодишната реколта от пшеница да бъде около 4 милиона тона, въпреки прогнозите, че ще бъдат прибрани над 5 млн. тона.

Тъй като количеството пшеница е достатъчно за нуждите на България, зърненият баланс на страната не е застрашен. България потребява около 2 млн. тона годишно, като в това количество влиза пшеницата за хляб, фураж и семена, следователно остава достатъчно и за износ.

Румъния

Според Министерството на земеделието тази година реколтата от пшеница е почти колкото миналогодишната (7.4 милиона тона за 2014 г., в сравнеие със 7.3 милиона тона за 2013 г), докато реколтата от рапица е много по-висока (1.1 милиона тона в сравнение с 0.650 милиона тона).

Производството на грозде обаче е на половина по-слабо в сравнение с 2013 г., над 60% от лозовите насаждения са били изложени на мана, плесен и градушка.

   

healthy-at-work