По-висок праг за регистрация по ДДС за румънските фирми

От 01.04.2018 г. влезе в сила нов, по-висок праг за регистрация по ДДС за румънските фирми. Промяната е обнародвана в румънския Държавен вестник на 23 март 2018 г.

По силата на закон No. 72 за изменение и допълнение на Закон 227/2015 относно данъчния кодекс, досегашният праг от 65 000 евро (220 000 леи) оборот за последните 12 месеца се повишава до 88 500 евро (300 000 леи).   Законодателните промени трябваше да влязат в сила още от 1 януари тази година, но поради отлагането им с няколко месеца, законът съдържа преходни разпоредби:

– компании, основани преди 31.12.2017 г. ще трябва да се регистрират по ДДС само ако надвишат тавана от 220 000 леи през периода от началото на годината до месеца, последващ влизането в сила на закона (т.е. до 1 май 2018 г.) В случай, че не са превишили този оборот през референтния период, данъчно задължените лица трябва да направят регистрация за целите на ДДС при надхвърляне на прага от 300 000 леи  до 31 декември 2018 г.

– компании, основани през периода от 1 януари до 1 май 2018 г. имат задължение за регистрация по ДДС само ако превишат тавана от 220 000 леи през този период. В случай, че не са превишили този оборот през референтния период, данъчно задължените лица трябва да направят регистрация за целите на ДДС при надхвърляне на прага от 300 000 леи  до 31 декември 2018 г.

– компании, основани след 1 май 2018 г. ще трябва да се регистрират по ДДС само ако превишат тавана от 300 000 леи до 31 декември.

Законът също така предвижда, че юридическите лица, които искат да останат регистрирани по ДДС дори и да не надхвърлят лимита от 300 000 леи, могат да го направят след подаване на заявление.

   

healthy-at-work