Развитие на проекта за магистрала Русе-Велико Търново

Преди няколко дни в Русе приключи последното от серия обществени обсъждания на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда, който се отнася за бъдещата автомагистрала Русе-Велико Търново. Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Дончо Атанасов, очаква Висшият експертен екологичен съвет да одобри доклада през януари 2018 г.  До края на 2018 г. би трябвало да приключи техническото проектиране и след това да се премине към обявяването на търг за строителство. Според г-н Атанасов първо трябва да започнат дейностите в участъка от Русе до Бяла, на който се случват най-много пътни произшествия.

Към момента са разработени три варианта за трасе – червен, син и комбиниран. Експерти считат за най-добър комбинираният, който се определя като най-целесъобразен от екологична, техническа и икономическа гледна точка. При този вариант се предвижда магистралата да започне на три километра източно от Дунав мост и да продължи своя път в посока юг-югозапад. По протежението на магистралата ще се изградят 22 моста и виадукти, с обща дължина 14 853 м. Връзката с републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 18 пътни възела.

Автомагистрала Русе-Велико Търново ще бъде с приблизителна дължина 133 км. и се възприема като един от приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява транзитния трафик по коридор №IX и международен път Е-85. С построяването й ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешен трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места.

   

healthy-at-work