Разходите на работодателите за труд в България нарастват през първото тримесечие

Разходите на работодателите за труд през първото тримесечие нарастват с 3.6% спрямо същия период на миналата година, по данни на Националният статистически институт.

Най-голямо е увеличението във ВиК сектора – в с 10.6%, в административните и спомагателните дейности – с 9.1% и в добивната промишленост – с 8%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в операциите с недвижими имоти – с 16.4%, и в сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 4.3%.

Най-голям спад на възнагражденията е регистриран в операциите с недвижими имоти – със 17.7%, и в професионалните дейности и научните изследвания – с 5.1%. Най-голямо увеличение на заплащането на час е отчетено във ВиК сектора – с 9.4%, административните дейности – 8.8% и добивната промишленост – със 7.2%.

   

healthy-at-work