Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Проект: ДАНТЕ – Подобряване на административните процедури и процеси за транспорта по вътрешните водни пътища по Дунава.

Реф. номер: DTP1-1-455-3.1

Бенефициент: Българо-румънска търговско промишлена палата (PP8)

Във връзка с изискванията на раздел 3.3.4 „Процедури за обществени поръчки от Ръководството за изпълнение Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020 (версия 1.0 от м.декември 2016 г.), с цел спазване и прилагане на принципите за прозрачност, недискриминация, справедливо третиране и ефективна конкуренция, Българо-румънска търговско промишлена палата оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения.

Предмет на услугата: Промоционални материали

Описание:

За нуждите на изпълнение дейностите по проекта е необходимо да се изработят следните промоционални материали, включително дизайн, предпечат, печат и доставка:

1.Дипляна
– Формат A4;
– Хартия –115 г/м2, с 2 гънки
– Проект – одобрен от възложителя
– Покритие – гланц;
– Цвят – пълноцветен двустранен печат;
– Дизайн – съгласно изискванията на Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020;
– Съдържание – от възложителя;
– Тираж – 300 бр.

2.Брандирани шапки
– Материал – памук/ текстил;
– Цвят – пълноцветен едностранен печат
– Дизайн – съгласно изискванията на Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020;
– Количество – 110 бр.;

3.Брандирани чанти
– Материал – текстил/ памук
– Размери – 37 х 40 см, с две дръжки
– Цвят – пълноцветен едностранен печат на поле 25/ 20
– Дизайн – съгласно изискванията на Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020;
– Количество – 110 бр.;

4.Брандирани химикали
– Дизайн – съгласно изискванията на Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020
– Тираж – 200 бр.
Химикалката да е метална с печатаемо поле на тялото минимум 45 х 8мм.

5.Брандирани USB – флаш памет
– Дизайн – съгласно изискванията на Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020
– Капацитет – 16 ГБ. С USB 2.0 интерфейс минимум, с възможност да функционира под операционни системи Windows ME/2000/XP, Mac 9.0 и по-висока.
– Тираж – 110 бр.
Флашката да е метална с печатаемо поле на тялото минимум 34 х 11 мм.

Изисквания към кандидатите за изпълнение на услугите:
Всеки кандидат следва да притежава необходимите умения, познания и технически възможности за бързо и качествено изпълнение на посочените в настоящото съобщение услуги.

Срок за изпълнение на услугите:
Срокът за изпращане на идейни проектни предложения за описаните рекламни материали, съгласуването им и одобряване от възложителя е не по-късно от края на месец май 2017 г.
Срокът за изпълнение и доставка на посочените в настоящото съобщение материали е 28.08.2017 г.

Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност на услугата е до 3129 лв.
Цената за изпълнение на услугите включва всички необходими и присъщи разходи.

Краен срок за подаване на ценовите предложения:
Крайният срок за представяне на ценови предложения е 03.05.2017 г.

Начин на подаване на ценовите предложения:
Ценовите предложения се представят по електронен път – на адреса на електронната поща на Възложителя: dgrozeva@brcci.eu
Цените на услугите следва да бъдат посочени за всяка точка отделно, като се опишат в лева.

С избрания кандидат ще се сключи Договор.

За контакт:
Елеонора Черкезова-Иванова – Председател на УС на БРТПП
Гр. Русе, ул. „Хан Омуртаг“ № 33, вх. 1, офис 1, тел. 082 507606
e-mail: project@brcci.eu

Приложение: Dante.pdf

   

healthy-at-work