Публична покана по проект ДАНТЕ

Бенефициент – Българо-Румънска търговско промишлена палата

„ДАНТЕ – Подобряване на административните процедури и процеси за транспорта по вътрешните водни пътища по Дунава“, Реф. номер DTP1-1-455-3.1

Предмет на поръчката – „Изработване на промоционални материали“, във връзка с изпълнение на проект „ДАНТЕ – Подобряване на административните процедури и процеси за транспорта по вътрешните водни пътища по Дунава“, Реф. номер DTP1-1-455-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020. Срок за подаване на оферти – 21.09.2017 г., 16:00 ч.

Документация

Образец-оферта

Образец-декларация

   

healthy-at-work