Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Бенефициент – Българо-румънска търговско-промишлена палата

Проект – ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав

Предмет на поръчката: Предоставяне на услуги по писмени и устни преводи

Срок за подаване на ценовите предложения: 17.11.2017 г.

Приложени документи: Документ

   

healthy-at-work