Промяна на абонаментната такса за преминаването на български леки автомобили през Дунав мост

В Българо-румънска търговско-промишлена палата постъпи информация за промени от началото на 2018 г. в режима за преминаване на българските леки автомобили по Дунав мост или т. нар. „абонамент“ за представителите на бизнеса за преминаване по моста. Досега те заплащаха за 30 преминавания, 1.20 рум. леи на пътуване, колкото и румънските представители на бизнеса.

От началото на тази година стойността на „абонамента“ е била повишена на 11 рум. леи за едно преминаване на Дунав мост – единствено за леките автомобили с българска регистрация, а максималният брой на пътуванията в рамките на абонамента е намален на 20. За автомобилите с румънска регистрация сумата е оставена непроменена.

Като организация-представител на бизнес средите с интереси от двете страни на границата, ние веднага се свързахме с Н. пр. Тодор Чуров – Извънреден и пълномощен посланик на РБългария в Румъния с официална молба да отнесе въпроса до институциите в Румъния, които имат отношение към този проблем и проведе разговори за изясняване на случая.

В отговор от Посолството ни информираха, че веднага е проведена среща на ръководителя на Службата за търговско-икономически въпроси г-н Ивайло Маринов и завеждащия Консулска служба г-н Мирчо Иванов с представители на румънската Национална компания за управление на пътната инфраструктура (CNAIR), които са обяснили, че със заповед на Министъра на транспорта на Румъния са предприети мерки за улесняване на румънските представители на бизнес средите, живеещи в Румъния и работещи в България, както и уеднаквяване на таксите, събирани на мостовете от румънска страна. Идеята е напълно да се премахнат таксите за преминаване на моста от румънски граждани, работещи в България и живеещи в Румъния, като в същото време е отбелязан  фактът, че не съществува реципрочност по отношение на таксите за преминаване на моста, тъй като българската страна не предоставя възможност за заплащане на абонамент, независимо че таксата от нашата страна на съоръжението е по-ниска.

В края на срещата участниците са поели ангажимент да информират компетентните български и румънски институции относно поставените от Българо-румънска търговско-промишлена палата въпроси, с цел проблемът да бъде обсъден на експертно равнище и решен.

   

healthy-at-work