Промяна в правилата за данъчни отстъпки

През 2018 г. се запазва 5-процентната отстъпка за данъците върху доходите на физическите лица когато те се декларират онлайн, но срокът се съкращава – вместо до края на март, преференцията ще може да се ползва до края на януари.

Размерът на отстъпката също се променя. Таванът се съкращава от 1000 на 500 лева и отстъпка ще може да се ползва само ако съответният данъкоплатец няма подлежащи на принудително изпълнение данъчни задължения към момента на подаване на декларацията.

От интернет страницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки. За целта трябва да се попълни информацията за получените доходи, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения в съответните „кутийки“ на декларацията. Ако лицето разполага с персонален идентификационен код (ПИК) може да подаде декларацията онлайн, без да се налага да я праща по пощата или да ходи до гише на НАП.

Според данъчната агенция, само за първите 10 дни на годината са подадени 2000 декларации през интернет.

Фирмите и самоосигуряващите се лица трябва да подадат справка за изплатените доходи на физически лица до края на февруари, а не до края на април, както е било до сега.

   

healthy-at-work