Прогнозиран ръст на печалбата на Монбат

„Монбат” е съучредител на Българо-румънска търговско промишлена палата. Това е една от малкото български компании, които правят дългосрочни прогнози за дейността си. В една такава прогноза, публикувана до борсата, компанията предвижда увеличение от 2.6 пъти на печалбата си до 2021 г., тоест до приблизително 38 млн. евро. Благодарение на тази новина, цената на акциите й се повиши с 4% на фондовата борса. Повишението от началото на 2017 г. досега е 9%, а за последните 12 месеца – 45%.

Очаква се приходите от продажбите да се повишат с 62% (до 216 млн. евро към края на периода), а при нетния марж на печалбата се очаква ръст от 17% през 2021 г. спрямо 11% за 2016 г. Половината от приходите на „Монбат” се формират от износ като най-големите пазари са Франция, Испания и Германия.

За 2016 г., нетните приходи на компанията са нараснали със 7% (135.4 млн. евро). Чистата печалба за същия период се е увеличила с 29% (14.6 млн. евро).

Фирмата има амбиции да подсили растежа си като увеличи производството и дистрибуцията. Освен това, ще се опита да се специализира в три категории – рециклиране, нови технологии за производство на батерии и повишаване броя на продуктовите решения в областта на енергийното управление.

Нужно е да отбележим, че „Монбат” е един от най-големите български инвеститори в Румъния. На 09.06.2011 г. компанията откри свое дъщерно дружество в Букурещ – Монбат Рисайклинг Румъния, което се занимава с рециклиране на употребявани оловно-кисели батерии.

   

healthy-at-work