Проект ДАНТЕ е избран за EUSDR Strategic Project

Националните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) присъдиха статут „Стратегически проект на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR)“ за девет проекта, сред които и изпълнявания от БРТПП в консорциум от над 20 партньора от 10 страни проект ДАНТЕ, демонстрирайки по този начин успешния напредък, съвместните усилия и ангажираността на страните от региона на река Дунав и съответните заинтересовани страни в изпълнението на Стратегията чрез проекти.

Процесът на подбор и ратификация на стратегическите проекти на EUSDR  е извършен в съответствие с методологията и критериите за подбор, установени в концептуалните документи за стратегическите проекти на EUSDR.

В цялостния процес са разгледани около 31 проекта, първоначално идентифицирани от пет приоритетни области на EUSDR, след което е взето решение да бъде присъден статута на „Стратегически проект на EUSDR“ за избрани проекти в следните области: PA1a (Мобилни водни пътища), PA3 (Култура и туризъм), PA6 (Биоразнообразие и ландшафт), PA9 (Хора & Умения) и PA10 (Институционален капацитет). Статутът на „Стратегическия проект на EUSDR“ се присъжда на следните девет проекта:

  • FAIRway Danube – Coordinated deployment of the Fairway Rehabilitation & Maintenance Master Plan for the Danube and its Navigable Tributaries
  • Danube STREAM – Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management
  • Energy Barge – Building a Green Energy and Logistics Belt
  • DAPhNE – Danube Ports Network
  • DANTE – Improving Administrative Procedures and Processes for Danube IWT
  • Danube SKILLS – Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services
  • CultPlatForm_21 – Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century
  • EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour market relevance of higher education
  • CrowdInno – Crowdfunding to drive regional Innovation

   

healthy-at-work