Продажба на ферма

Българска фирма предлага за продажба собствена ферма за дребен рогат добитък, производство и продажба на мляко и млечни продукти в землището на с. Войново, община Кайнарджа, област Силистра, на около 25 км. от ГКПП Силистра – Калъраш, откъдето има фериботна и сухопътна връзка с Румъния.

Фермата е разположена в екологично чист район, отдалечен от всякакви битови и индустриални замърсители, а дейността по отглеждане на животните и млекодобива е в процес на сертификация за биологично земеделие.  Имотът е ресурсно обезпечен, тъй като електричеството се осигурява чрез система от фотоволтаични панели и акумулатори за съхранение с капацитет 20 кW/ч, има резервно захранване чрез дизелов генератор с мощност 20 кW/ч и ветрогенератор с мощност от 2 кW/ч. Водоснабдяването е с изворна вода, която е в непосредствена близост до фермата.

Фермата е разположена на площ от 7 500 кв.м., като разполага със следните собствени активи:

– модерна оборна част – 1500 кв.м., съобразена с технологията и стандартите за отглеждане на дребен рогат добитък и с отделни сектори за групи животни.
– обособена доилна зала, оборудвана с автоматизирана система с капацитет 2х 24, което позволява едновременното доене на 48 животни. Полученото мляко се насочва по тръбопровод към мандрата или към съдовете за съхранение на млякото.
– битова сграда с площ 190 кв.м. на два етажа. На първия наземен етаж е изградена мандра, отговаряща на стандартите за производство на млечни продукти, помещения за персонала – тоалетна и баня, стая за почивка, кабинет на управител и на ветеринарен лекар. На втория подземен етаж са изградени две големи складови помещения, които имат и техническа функция – там са резервоарите за вода, бойлер за топла вода и др.
– покрита складова база с площ 500 м2, с обособени сектори за съхранение на храна и фураж за животните, система за мелене на фураж и прилежаща навесна постройка за отглеждане на птици – кокошки, патици, като за храненето им се използва основно зърното и фуража, които остават неусвоени след храненето на козите.
– административна сграда с площ от 45 кв.м, с две самостоятелни помещения и санитарен възел, свързана с оранжерия.

Фермата разполага и със собствена селскостопанска техника за обработка на земята и обслужване дейността по отглеждане на животните – голям и малък трактор (90 к.с. и 25 к.с.), както и прикачен инвентар към тях.

За повече информация:

г-жа Искрена Великова
i.velikova@brcci.eu
тел. 082 507606

   

healthy-at-work