Приста Ойл поднови членството си в БРТПП

Приста Ойл Груп е холдингова структура, чиято сфера на дейност обхваща следните две направления:

1. Производство и търговия на моторни и индустриални масла, греси и специални течности – дейност, развивана изцяло от Приста Ойл Холдинг и международните й филиали

2. Акумулаторен бизнес – в структурата на Монбат (един от блучиповете на Софийскa Стокова Борса)

 

Приста Ойл Холдинг е една от водещите български компании, работещи в повече от 45 страни в Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Централна Азия и Северна Африка.

Производствените мощности на Приста Ойл са изградени и разработени в съответствие с най-модерните и иновативни технологии. Широката гама продукти е резултат от комбинацията на собствени проучвания и разработки с отличното сътрудничество със световните лидери в петролната и химическата индустрия, такива като Chevron, Ergon Inc., Gulf Oil Marine и др.

Приста Ойл притежава собствени заводи в България и Узбекистан, където Компанията произвежда смазочни материали, греси и специални течности.

 

Тяхната мисия: за устойчив растеж на Вашия бизнес те предлагат

1. специално разработени, персонални технически решения
2. експертен опит
3. консултации, свързани с приложенията на продуктите
4. широко портфолио от смазочни материали и специални течности
5. конкурентни търговски условия
6. местна подкрепа и регионална достъпност
7. съвременни системи за контрол за опазване на околната среда

 

Техният екип: 500 човека в 9 държави на 4 континента

1. технически експерти в R&D отдел и лабораторията
2. квалифицирани служители в производството
3. всеотдайни мениджъри „Ключови клиенти“
4. компетентни специалисти „Обслужване на клиенти“

 

Подробна презентация на компанията може да намерите тук.

   

healthy-at-work