Предстоящи събития от ВиаЕкспо – 5-7 април 2016, София

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове),

Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), LiftBalkans (асансьори и ескалатори)

Изложения и конференции за Югоизточна Европа

5-7 април 2016, София, организатор: Виа Експо

Партньор на събитието: Българо-румънска търговско-промишлена палата

Страните от Югоизточна Европа са изправени пред редица предизвикателства, продиктувани от изчерпването на ресурсите, климатичните промени и необходимостта от изграждане на по-конкурентна икономика. В контекста на целите на ЕС и новия програмен период 2014-2020 г. съществуват благоприятни възможности за ускоряване на устойчивото развитие на региона.

 В периода 5-7 април 2016 г. Виа Експо организира в София едно от водещите специализирани събития в Югоизточна Европа, обединяващо няколко паралелни инициативи във формат изложение – конференция. То е с бизнес насоченост и цели да популяризира нови продукти и технологии, както и да се превърне в отправна точка за реализация на печеливши проекти.

 

ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА

5% отстъпка от изложбената площ и безплатни промоционални опции за изложители, заявили участие до 10 декември

Въпреки интензивното развитие на дигиталните платформи, изложенията са едни от най-успешните инструменти в маркетинговия микс за продуктови презентации и за директен контакт между бизнеса и неговите клиенти.

През 2016 г. се очаква силно присъствие на водещи компании от чужбина (120 изложители от 18 държави взеха участие през 2015 г.). Като лидер в разработването на екологични решения Австрия е стратегически партньор на Save the Planet. Отново ще има Австрийски павилион и групово участие на фирми от Италия.

Изложителите ще покажат решения в следните направления:

▪ ЕЕ & ВЕ   енергийна ефективност, соларна, геотермална, вятърна, хидро- и биоенергия, оползотворяване на енергия, енергия от отпадъци

▪ Smart Cities – умни сгради, интелигентни мрежи, съхранение на енергия и енергиен мениджмънт; устойчиво градско планиране и мобилност, информационни и телекомуникационни технологии

▪ Save the Planet  управление на отпадъци и рециклиране

 LiftBalkans   асансьори и ескалатори, подвижни платформи, комуникационни системи.

 

АКЦЕНТИ В КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Делегатите ще чуят мнения на лектори с богат практически опит от авторитетни международни и български организации. Те ще очертаят съществуващите предизвикателства, търсейки възможните решения.

Брошури: ЕЕ & ВЕ, Smart Cities   Save the Planet    LiftBalkans

www.viaexpo.com

   

healthy-at-work