ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР С ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РУСЕ И РЕГИОНА

На 17 юни 2016 г. в гр. Русе се проведе КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА И СИГУРНОСТТА В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН, в която взеха участие еврокомисарят по регионално развитие Корина Крецу, вицепремиерът на Румъния и министър на регионалното развитие и публичната администрация Василе Дънку, министърът на туризма Николина Ангелкова, Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор по Дунавската стратегия, Пламен Стоилов – кмет на община Русе, Николае Барбу, кмет на община Гюргево, Кристофър Имбсен – заместник-директор в Световната организация по туризъм, областният управител на областна администрация на Русе Стефко Бурджиев, председателят на ОбС чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и над 100 представители на почти всички държави от Дунавския регион, посланици, регионални и местни ръководители, предприемачи, представители на академичната общност, на неправителствения сектор и др.

По време на конференцията г-н Пламен Бобоков – председател на УС на Приста ойл холдинг и учредител на Българо-румънска търговско промишлена палата връчи на г-жа Крецу отворено писмо – намерение за активна работа и сътрудничество с Европейската комисия и националните правителства на България и Румъния за реализиране на ключови проекти, които да доведат до сближаване на градовете Русе, Гюргево и Букурещ и да ги популяризират като атрактивни и сигурни туристически дестинации. Един от приоритетните проекти, включени в декларацията с безспорно стратегическо значение за двете страни, е идеята за изграждане на бърза транспортна връзка между Русе, Гюргево и Букурещ чрез пускането в експлоатация на модерна скоростна мотриса. Реализацията на подобен проект ще осигури бърз достъп до инфраструктурата, бизнеса и културата на Букурещ на повече от половин милион граждани, живеещи в региона.

Декларацията беше подписана и от Българо-румънска търговско-промишлена палата.

   

healthy-at-work