Предимства от членството в БРТПП

Българо-румънска палата обединява над 130 експортно-ориентирани компании от България и Румъния от различни сектори: машиностроене, металургия, строителство, електроника, ХВП, текстил, ИТ, туризъм и хотелиерство, транспорт и логистика и други.

Освен възможностите на обмяна на опит и създаване на нови контакти в рамките на нашата бизнес-асоциация и сред широката партньорска мрежа, която сме изградили през годините, членството в Палатата ви предоставя и още много предимства:

1 – Представяне на фирмата във всички информационни канали на БРТПП (на Интернет-сайта, в електронния бюлетин и социалните медии) без допълнително заплащане. Публикуване текущо на новини, постижения и интересни нови продукти или услуги.
Тази информация достига до над 10 000 абоната в България и Румъния и ЕС, сред които компании, бизнес-асоциации, публични власти, медии

2 – Получаване на информация по електронна поща за предстоящи бизнес-събития, организирани от БРТПП или наши партньори, икономически новини, данъчни промени и др. в двете съседни държави.

3 – Участие в Общото събрание на БРТПП с право на глас; възможност представител на фирмата да бъде избран за член на управителния или контролния съвет. Право и възможност за представяне на предложения за подобряване на бизнес средата, които да бъдат насочени от името на БРТПП към компетентните органи.

4 – Участие във всички организирани от БРТПП събития – безплатно.

5 – Услуги, съгласно посочените преференциални условия:

  • Информация за актуално състояние на румънски фирми (предмет на дейност, адрес, управително тяло, р-р на уставния капитал, последно достъпна финансова информация, дали е обявена в несъстоятелност или ликвидация и др.) – обработена справка от публичните регистри и предоставена на клиента на български език;
    * до 3 запитвания годишно, следващите с 50% от таксата за нечленове (вж. тук)
  • Предоставяне на информация/консултация в отговор на конкретно запитване в областта на данъчното, осигурителното, трудовото и т.н. законодателство на Румъния;
    * до 3 запитвания годишно, следващите с 50% от таксата за нечленове (вж. тук)
  • Информация за различни административни процедури, в т.ч. процедура за регистрация на фирма,  процедура за регистрация по ДДС, процедура за лицензиране на някаква дейност в Румъния;
    *до 3 запитвания годишно, следващите с 50% от таксата за нечленове (вж. тук)

6 – Отстъпки до 10% от тарифите за участие в панаири и изложения на РОМЕКСПО.

7 – Отстъпки от всички останали услуги на Палатата.

8 – Ползване на по-ниски/преференциални цени към всички други организации и компании, с които Палатата е договорила специални условия за членове на БРТПП.

 

Станете най-добрата част от българския и румънския бизнес!

Заявление за членство моля изтеглете от тук.

   

healthy-at-work