През май българите пътуват повече в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2014 г. са 427.5 хил., или с 18.1% над регистрираните през май 2013 година, показват данните на Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Испания – с 46.7%, Обединеното кралство – с 45.0%, Гърция – с 41.7%, Франция – с 34.4%, Италия – с 30.8%, Румъния – с 29.6%, Австрия – с 19.8%, Турция – с 12.6%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация – с 57.3%, Германия – с 26.4%, Чешката република – с 22.5%, Сърбия – с 10.5%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 31.8%, и със служебна цел – 25.5%.

През май 2014 г. посещенията на чужденци в България са 678.1 хил., или с 8.2% над нивото от май 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 9.7%, с други цели – с 8.7%, и с цел почивка и екскурзия – със 7.4%.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2014 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 62.4%, като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 13.6%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Австрия – с 59.9%, Германия – с 44.6%, Италия – с 36.5%, Полша – с 20.6%, Обединеното кралство – с 15.7%, Румъния – с 12.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Франция – с 28.3%, Словакия – с 8.0%, и други.

   

healthy-at-work