Полезни теми и решения в рамките на конференциите и изложенията за Югоизточна Европа

От 5-ти до 7-ми април София ще бъде домакин на 12-то издание на изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

Организаторите от Виа Експо съобщават, че към момента участие в изложенията ще вземат компании от 13 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Швейцария, Холандия и Чешка Република. Силен е чуждестранният интерес към пазара ни – 50% от фирмите са от чужбина. Изложителите и лекторите ще представят екологични решения с приложение във всяка индустрия, които спестяват ресурси и повишават ефективността на бизнеса.

Акценти в продуктовите презентации и теми в конференциите:

Save the Planet: шредери, компостери, сепарираща и рециклираща техника, управление на опасни отпадъци, съдове за събиране от отпадъци и др.
Теми в Конференцията за екология и управление на отпадъци: Новият пакет от мерки за кръгова икономика; Законодателни цели за сектора управление на отпадъци; Рециклирането на пластмасови отпадъци; Технология за очистване на димни газове; Разрушаване на сгради и рециклиране на строителни отпадъци; Как да превърнем отпадъците в ресурс в секторите храни и напитки, селско стопанство и дървообработване.
Програма
Регистрация – преференциални цени до 26.02

ЕЕ & ВЕ: изолационни панели с минерална вата и полиуретанова пяна, съоръжения за отоплителни, климатични, вентилационни инсталации, пелетни котли за изгаряне на пелети и друга биомаса; пелети и екобрикети; соларни, хибридни и вятърни системи за производство на енергия; решения за когенерация; продукти в областта на хибридните технологии и др.
Теми в Конференцията за ЕЕ & BE: Източници на финансиране от европейските фондове за конкурентоспособност; Централизирано отопление; Геотермална енергия; Пасивни сгради; Модернизиране на търговски центрове с цел намаляване на тяхната консумация на енергия; Зелените сгради в Германия.
Програма
Регистрация – преференциални цени до 26.02

Smart Cities: цялостни решения за сградна автоматизация, които намаляват енергийни и оперативни разходи; енергоспестяващи светодиодни продукти.
Теми в Конференцията за интелигентни градове: Предизвикателства пред бъдещите градове; Аспекти на националната политика в ИТ; Зелени иновационни решения; Нови перспективи за българските общини; Бъдещи интернет приложения в градовете, транспорта и логистиката; Финансиране за интелигентни сгради; Интелигентно пътуване; Реализирани проекти за интелигентни градове в български общини.
Програма
Регистрация – преференциални цени до 26.02

Брошури’16:
ЕЕ и Интелигентни градове
Екология
Статистика’15

   

healthy-at-work