Покана за Общо събрание, гр. Русе, 30 май 2017 г.

Управителният съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата кани всички фирми-членове на годишно Общо събрание, което ще се проведе от 11.00 ч. на 30 май 2017 г. в гр. Русе, хотел Дунав плаза, конферентна зала, ет.1.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на БРТПП за периода от предходното Общо събрание на Палатата до настоящия момент.
  2. Утвърждаване на бюджета на Палатата за 2017 – 2018 г., съгласно предложението на Управителния съвет.
  3. Вземане на решение за извършване на промени в състава на Контролния съвет.
  4. Вземане на решение за участие на БРТПП в други организации.
  5. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на БРТПП, в т.ч. разширяване правомощията на Управителния съвет с тези по чл. 20, т. 10 от Устава и прецизиране на процедурата за вземане на неприсъствени решения от Общото събрание на членовете на Палатата /чл. 21, ал. 10 от Устава/.
  6. Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час след първоначално обявения – в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

За официални гости на Общото събрание са поканени н.пр. Тодор Чуров – извънреден и пълномощен посланик на България в Букурещ и г-н Ивайло Маринов – Първи секретар, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството, н.пр. Йон Гъля – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в София, г-н Раду Молдован – търговски съветник в посолството на Румъния в България, както и представители на наши партньори от България и Румъния.

За повече информация и потвърждение на участие до 23 май 2017 г.:

 

ел. поща: info@brcci.eu

тел.: 082/507 606;

тел/факс: 0879 517 027

Лице за контакт: Искрена Великова

   

healthy-at-work