Покана за 21 Европейски форум по Еко-иновации

Екипът на Българо-румънска търговско-промишлена палата получи официална покана от Министерството на околната среда и водите за участие в Конференция „Еко-иновации за качество на въздуха“. Форумът е организиран съвместно от МОСВ и Европейската комисия и е най-голямото публично събитие в рамките на Българското председателство на Съвета по околна среда на ЕС за 2018 г.

Събитието ще се състои в София на 5 и 6 февруари в „София Тех Парк“ АД като в програмата му са включени сесия на високо равнище и тематични кръгли маси относно разработването и внедряването на ефективни нови технологии или иновативни бизнес и управленски модели в областта на енергетиката, транспорта и селското стопанство с цел подобряване качеството на въздуха и намаляване риска за човешкото здраве.

Работните езици на форума са английски и български.

Участието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация: http://registration.ecoapforum.eu/

Програмата на събитието можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/material/ecoap_sofia_forum_draft_agenda_en_v13.pdf

   

healthy-at-work