По-малко от 1/5 от онлайн потребителите в България пазаруват в интернет

България изостава спрямо ЕС, ако се вземат предвид темповете на ръст на интернет търговията. Според статистически данни за 2016г., по-малко от 1/5 от онлайн потребителите в България пазаруват в интернет. За сравнение – за същия период малко повече от половината потребители в ЕС са пазарували онлайн. Преобладаващо мнозинство са хората до 54 г.

Ако трябва направим сравнение между онлайн потребителите в различните държави, все пак жителите на България пазаруват повече от тези в съседна Румъния. Това е интересно, като се има предвид, че според Евростат само 64% от населението в България има достъп до интернет. За Румъния този показател е 72%. Също така са интересни и данните за това какъв процент от интернет потребителите са пазарували онлайн през 2016 г. За България този процент е 17, а за Румъния – 12. Това са и двете най-ниски стойности сред всички държави от ЕС, средният показател за които е 55% (за населението между 16 и 74 години).

Най-много онлайн купувачи има във Великобритания, следвани от Дания, Холандия, Германия, Франция, Финландия и Ирландия. Потребителите в ЕС най-често купуват дрехи, спортни стоки, пътувания, стоки за дома, книги, компютърна техника и електронни книги.

   

healthy-at-work