Планове за промени в ДДС системата в Румъния

Очакваните промени по отношение на ДДС системата в Румъния вече добиха конкретни измерения. Предложеният от румънското правителство механизъм за разделно плащане е уникален за Европа и ще има отражение върху всички данъкоплатци, които са регистрирани по ДДС.

Според новия механизъм, ДДС ще бъде събиран в банкова сметка, която е отделна от основната банкова разплащателна сметка. Също така, ДДС при покупка на стоки и услуги ще бъде заплащан от тази нова сметка, докато в основната банкова сметка ще останат само сумите без ДДС.

Новият механизъм за разделно плащане на ДДС:

– ще се прилага по избор от 1 октомври 2017 и ще стане задължителен от 1 януари 2018 г. за всички румънски и чуждестранни данъкоплатци, които са регистрирани по ДДС в Румъния;

– ще покрива всички парични преводи между бизнесите, извършени през банката;

– изрично посочва ситуациите, в които ДДС сметките ще могат да бъдат дебитирани и кредитирани;

– в някои случаи ще изисква предварителното одобрение на румънските данъчни власти при превод на суми от ДДС сметката към основната сметка на данъкоплатците;

– ще позволи да има определени стимули за дадени данъкоплатци, които изберат да приложат новата система за разделно плащане през тестовия период 01.10.2017 – 31.12.2017 (5% намаление на корпоративния подоходен данък или данъка за микрокомпании, отмяната на санкциите за изключителни ДДС пасиви към 30.09.2017 г., при определени условия).

Този механизъм е заплануван с цел да увеличи събираемостта на ДДС от държавата, която в момента е най-ниската в ЕС. Бизнесът е изразил тревогите си от тази мярка, като се има предвид очакваното й влияние върху съвестните данъкоплатци. Също така компаниите ще трябва да адаптират информационните си системи към новия механизъм за относително кратък период от време, в някои случаи със значителни разходи от тяхна страна. Очаква се, че от 1 януари 2018 г. този механизъм значително ще разклати оперативните парични потоци в румънската икономика. Също така това не би помогнало при избягването от плащане на данъци, тъй като предложеният механизъм покрива единствено ДДС, който е деклариран, но не е платен. Не е сигурно и дали Европейската Комисия ще одобри тези нови правила. Все пак въпреки всички критики, румънското правителство отказва да преразгледа решението си за въвеждане на такава мярка.

Очаква се, че този план ще остане само на хартия и ще бъде оттеглен преди да влезе в сила на 01.01.2018 г. БРТПП ще следи казуса и ще Ви информира при всяко ново развитие.

   

healthy-at-work