Планирани промени на данъчните закони и необлагаемия доход в Румъния

Във връзка с обсъжданите изменения в румънския Фискален Кодекс, финансовият министър на страната Виорел Щефан е отрекъл възможността за въвеждане на прогресивен данък. Освен това е изразил мнение, че е възможно ставката на плоския данък върху доходите да се намали от сегашните 16% до 10%. Също така се планира доходите под 2000 леи (440 евро) да не се облагат с данък. Това са част от промените, които се обсъждат от Министерството на финансите и които се планира да се въведат във Фискалния Кодекс на Румъния от 1 януари, 2018 г.

Министърът на финансите също така обмисля да реорганизира данъчната система като върне цялостното данъчно облагане на доходите. Това е система, която е действала в Румъния до 2005 г. При нея с данък ще се облагат абсолютно всички доходи на гражданите независимо от източника им, не само тези получени по трудов договор. Това е необходимо за функционирането на система от данъчни облекчения, което значи че от този данък ще се приспадат суми, които са изразходвани в определени сектори – например частна пенсионна система, частни здравни осигуровки, образователни програми и др. За целта, гражданите ще трябва да си пазят фактурите и касовите бележки за съответните разходи, които ще представят заедно с данъчната си декларация до края на месец април следващата година. След това ще има преизчисление и ще се види дали ще е необходимо довнасяне на данък или връщане на пари.

Такава система за облагане на всички доходи ще функционира само ако гражданите бъдат подпомагани от данъчни съветници. Такива ще бъдат наети от държавата и ще предоставят услугите си безплатно на всички физически лица.

   

healthy-at-work