Кой е основния двигател на пазара на дребно в Румъния?

През 2017 г. оборотът в румънските магазини е нараснал с 10.7% в сравнение с 2016 г., като продажбите на храни, напитки, цигари и горива са допринесли най-много за увеличението в търговията на дребно в северната ни съседка.

През месец декеври 2017 г. е отчетен ръст на оборота от продажби, в сравнение с декември 2016 г., със следните количества: нехранителни продукти (+15.5%), горива (+14.5%), храни, напитки и тютюн (+10.3%).

Продажбите при търговията на дребно през последните три години (2015, 2016 и 2017) са били индиректно подпомогнати от правителството чрез увеличение на заплатите в публичния сектор, пенсиите и минималната заплата.

   

healthy-at-work