Парите в обращение в Румъния и България

Броят пари в обращение в Румъния към края на декември 2017 г. е достигнал 63.4 млрд. леи (17.3 млрд. евро), което е увеличение с 16% от края на 2016 г. Паричният агрегат М1, който включва парите в обращение и овърнайт депозитите, е 210.7 млрд. леи (57.6 млрд. евро) – увеличение от 17% на годишна база. Количеството на паричният агрегат М2, към който се добавят и т.нар квазипари (депозитите с договорен падеж до 2 години, както и други видове специални депозити), е 350.6 млрд. леи (75 млрд. Евро).

За сравнение, парите в обращение в България към края на декември 2017 г. са 14.1 млрд. лева (7.2 млрд. евро), което представлява увеличение от почти 11% в сравнение с 2016 г. Паричният агрегат М1 е 47.7 млрд. лева (24.4 млрд. евро) и се е увеличил със 17% на годишна база. От своя страна количеството на М2 е 85.6 млрд. лева (около 43.8 млрд евро).

   

healthy-at-work