Пакет за членство в БРТПП

1. Представяне на фирмата във всички информационни канали на БРТПП (на Интернет-сайта, в електронния бюлетин и социалните медии) без допълнително заплащане. Публикуване текущо на новини, постижения и интересни нови продукти или услуги.

Тази информация достига до над 10 000 абоната в България и Румъния и ЕС, сред които компании, бизнес-асоциации, публични власти, медии

2. Получаване на информация по електронна поща за предстоящи бизнес-събития, организирани от БРТПП или наши партньори, икономически новини, данъчни промени и др. в двете съседни държави.

3. Участие в Общото събрание на БРТПП с право на глас; възможност представител на фирмата да бъде избран за член на управителния или контролния съвет. Право и възможност за представяне на предложения за подобряване на бизнес средата, които да бъдат насочени от името на БРТПП към компетентните органи.

4. Участие във всички организирани от БРТПП събития – безплатно.

5. Информация по т. 1,2 и 3 от тарифата по-горе – според условията

6. Отстъпки до 10% от тарифите за участие в панаири и изложения на РОМЕКСПО

7. Отстъпки от всички останали услуги на Палатата.

8. Ползване на по-ниски/преференциални цени към всички други организации и компании, с които Палатата е договорила специални условия за членове на БРТПП.

 

   

healthy-at-work