Българо – румънска търговско-промишлена палата с нов председател и управителен съвет

Общо събрание на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) се проведе в края на миналата седмица в комплекс Боженци. Присъстваха Ивайло Маринов, началник Служба по търговско-икономически въпроси, Посолство на Република България в Румъния, Раду Молдован, търговски съветник, Посолство на Република Румъния в България, членове на управителния и контролния съвет на БРТПП, представители на фирмите-членове, други гости.

Общото събрание взе решение за нов мандат на управителен и контролен съвет на Палатата. След единодушно гласуване бяха избрани следните членове на Управителен съвет: Петко Димитров, изпълнителен директор на Унибел Норд /дъщерна фирма на Белла – България/ Председател на УС, Надежда Ванева, комуникационна агенция 3CON, Щефан Флореску – Hagesan Distribution SRL, Дан Робу – European Fair Trade SRL и Светлозар Димитров – InOut Trade. В контролния съвет на палатата влизат доскорошните членове на УС Александър Прокопиев – Политрафик ООД и Моника Кадоган – VIVRE DECO SA. На своето първо заседание, новият УС взе решение г-жа Елеонора Иванова да заеме поста Изпълнителен директор на Палатата.

Тази година се навършват 15 години от създаването на БРТПП, през които Палатата се превърна в устойчива структура с утвърдени позиции на водеща организация-партньор на компании и институции по теми и проблеми, касаещи трансграничните бизнес отношения между двете съседни държави. Активните фирми-членове към настоящия момент са 70, целта е да станат 100 до края на годината.

Дейността на организацията през изминалия отчетен период включва разширена партньорска мрежа, контакти и признание на европейско ниво, членство в БТПП, в Pro Danube International – Австрия, в Клуба на смесените палати, партньорство с бизнес-асоциации в България и Румъния, дългогодишно партньорство в България с РОМЕКСПО – най-големият изложбен център в гр. Букурещ. БРТПП има заявена позиция и извършва активна дейност в сътрудничество с институциите по теми и проблеми от взаимен интерес, сред които – преминаване през ГКПП между България и Румъния, развитие на корабоплаването по р. Дунав, заетост и мобилност на работната сила. Една от водещите цели на Палатата е и поддържането на активна социална ангажираност чрез създадения в края на 2016 г. Българо-румънски детски фонд. Продължава работата и по двата проекта, които стартираха през 2017 година – „ВИЗА  – Агенция за трансгранична-трудова мобилност“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния- България и проект „ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси за вътрешноречния транспорт по Дунав“, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Поставените пред Палатата цели включват разширяване на контактите с други браншови и международни организации, създаване на повече възможности за общуване между фирмите, чрез срещи и обмен на контакти, откриване на офис в гр. Букурещ, създаване на инфо – точка в гр. София, провеждане на активна кампания и лобиране за решаване на проблемите за Дунав мост, изграждане на лицензиран център за професионално обучение в гр. Русе, както и нови проекти с партньори от България, Румъния и ЕС. Три нови партньорски проекта очакват сключване на договори за финансиране. 

 

Петко Димитров, новоизбраният председател на УС на БРТПП: „Моите планове за развитие на палатата са да продължим започнатите през 2018-та година проекти и да ги развием по най-успешния начин. Приех предизвикателството да съм новия председател на БРТПП, защото съм член на Управителния съвет от 5 години и работя много за нейното развитие. Когато получих предложението с аргумента, че е важно новия председател да е представител на голяма компания, която вече се е развила в България и Румъния – приех с удоволствие, за да споделя своя опит.“

„Ние сме устойчива трансгранична организация, обединяваща български и румънски компании, които подпомагаме да реализират повече бизнес. – заяви Елеонора Иванова, досегашен председател и настоящ изпълнителен директор на палатата. – Много се радвам, че новият управителен съвет, който избрахме днес, включва представители на компании, които са наши членове отдавна, но и такива, които се присъединиха през последната година и припознаха нашата организация, като част от своя бъдещ успех.“

„Благодаря ви за събитието в петък, чудесни домакини и организатори сте! Мястото за провеждането му беше перфектно. Чувствах се страхотно и това беше добра възможност за мен да се срещна с приятни хора. И не на последно място, благодаря ви, че ме приехте за член на БРТПП. Сигурен съм, че това ще бъде едно чудесно сътрудничество“. – Козмин Чонтош, Art Bazar SRL

„Възхитени сме от отличната организация за провеждането на Общото събрание на Българо-румънска търговско-промишлена палата. Благодарим за усилията, които Българо-румънската палата е положила за организация на мероприятието и желаем на новото ръководство успехи и удовлетворение от положените усилия!“ – Тодор Шилков, Тотем ДД ЕООД

„Уважаеми партньори, за нас беше изключителна чест да участваме в общото събрание на БРТПП за 2018 година и в тази връзка бихме искали да благодарим на професионалния екип, който работи усилено, за да организира срещата. Всичко беше много полезно за нас, имахме чудесни възможности и сме горди, че сме част от БРТПП. Желаем ви успех в бъдещите начинания и още веднъж ви благодарим! Страхотна работа!“ – Даниел Йоан, Forbo Siegling SRL

   

healthy-at-work