Онлайн приложение показва състоянието по румънските граници

Онлайн приложение показва на кои румънски гранични контролно-пропускателни пунктове има забавяния при преминаване на МПС. Показано е средното време за чакане (в минути) при влизане и излизане на превозните средства като те са разделени на леки автомобили и камиони. Стойностите се изчисляват на база динамиката на трафика, записан за определен период от време. Интернет страницата се обновява периодично.

Ползвателите отчитат приложението като много добра практика и инструмент, който дава на водачите на леки и тежкотоварни автомобили информация в реално време за състоянието на трафика през ГКПП.

   

healthy-at-work