Официално стартира Транснационалният инструмент за докладване на бариери по река Дунав

Електронният инструмент за докладване на административни бариери е създаден под домейна на Pro Danube International (PDI), за да осигури на заинтересованите от корабоплаването по река Дунав лица възможности за докладване на административни бариери, с които са се сблъскали, както и да посочват своите добри впечатления.

През месец септември 2017 г. бе даден официален старт на Транснационалният инструмент за докладване на административни бариери и добри впечатления при корабоплаването по река Дунав и всички нейни плавателни притоци. Инструментът за докладване на транснационални бариери и добри впечатления по вътрешните водни пътища е първият резултат от проект ДАНТЕ, който цели да постави основите на събирането на информация от заинтересованите от корабоплаването по реката лица. Този иновативен и многоезичен инструмент позволява по най-съвременен начин да се картографират всекидневните бариери пред главните действащи лица в корабоплаването по реката и да се създаде база данни, въз основа на която ще се правят анализи и препоръки, а Българо-Румънска търговско промишлена палата, като партньор по проекта и лидер на комуникационните дейности, с готовност ще съдейства на всички заинтересовани страни в работа им с платформата. На по-късен етап от изпълнението на проекта докладите, събрани в базата данни, ще бъдат използвани, за да се направят национален и консолидиран доклад, а в следващ етап и препоръки за намаляване на ненужните административни пречки към ползвателите на реката, което ще улесни логистиката по река Дунав и ще я превърне във важен и изгоден транспортен маршрут.

   

healthy-at-work