Очаква се растеж на българския износ

Според икономисти от Уникредит Булбанк, българският износ има потенциал да отбележи двуцифрен темп на растеж през тази година. Като главна причина за това се посочва икономическият растеж на главните търговски партньори на България от еврозоната, за където е насочен половината от стоковия износ.

Анализаторите изчисляват, че българският стоков експорт нараства с темпове, които са по-големи от темповете на увеличение на глобалната търговия. Това показва както конкурентоспособността на българските стоки, така и стабилното увеличаване на българския пазарен дял от глобалната търговия.

Главна роля за възстановяването на българската икономика от глобалната рецесия изиграва именно износът на стоки и услуги. За периода от 2008 г. до 2016 г., общият износ отбелязва увеличение от 39%, а само експортът на стоки за същия период нараства с 60.1%.

Отбелязва се още, че средният ръст на БВП за последните девет тримесечия е 3.5% на годишна база, като се очаква през тази година да достигне 3.7%, а догодина – 3.9%.

   

healthy-at-work