Обзор на румънския пазар през 2017 г.

Броят на новите магазини през 2017 г., открити от водещи търговци на дребно в Румъния, е намалял с 18% спрямо 2016 г. Това от своя страна е повлияло и на темпа на растеж на оборота. Единственият сектор, който е претърпял растеж през 2017 г. е секторът за бързооборотни стоки, където десет от проучените търговци на дребно са открили общо 298 магазина в сравнение с 249 през 2016 г. Съответно и оборотът в сектора е отбелязал ръст от 7.8%.

Изследвани са 99 фирми, занимаващи се с търговия на дребно и притежаващи 120 марки продукти в най-различни сектори – бързооборотни стоки, мода, електроника и информационни технологии, козметика, бижута, ресторанти и кафенета, книжарници и др.

За 2016 г. проучените компании са притежавали общо 4 534 магазина и оборот от 12.2 милиарда евро. Новооткритите магазини само за 2016 г. са 640, а оборотът е нарастнал с 15.6% спрямо предходната година.

Съответно за 2017 г. са били открити 524 магазина, а оборотът се е увеличил с 11.3%. Въпреки че стойностите са по-ниски от тези за 2016 г., годината все пак е била положителна за румънския пазар на дребно. Продължава тенденцията търговците да оптимизират бизнеса си като затварят нерентабилни магазини, откриват перспективни такива и извличат полза от по-добрата пазарна среда, в която потребителите демонстрират увеличен апетит към пазаруване.

Темповете на растеж в търговията на дребно в Румъния са едни от най-високите в Европа, което зарежда търговците с оптимизъм. Местният пазар привлича все по-голямото внимание на чуждестранни фирми от най-различни сектори, които имат желание да започнат дейност в Румъния. Смята се, че тяхното навлизане на пазара ще направи конкуренцията през 2018 г. още по-интензивна.

   

healthy-at-work