Обобщение на ситуацията с драгажа по Дунав към настоящия момент

В подкрепа на австрийските ни партньори, с които активно работим по проекти и инициативи, насочени към по-ефективно използване на река Дунав и насърчаване корабоплаването по реката, през месец юли Българо-румънска палата разпространи писмо, инициирано от Pro Danube International – Виена и подписано от над 20 европейски корабоплаватели и ползватели на реката, вкл. от България, което сигнализира за задълбочаващите се проблеми и затрудненото плаване поради наличието на плитчини в българския участък – въпрос, който от години стои за решаване пред всяко ново българско правителство.

В своя статия от 25 септември т.г. в. „Капитал“ също коментира темата, отразявайки и реакцията на БРТПП. Повече информация може да намерите тук.

Тук може да видите писмото, изпратено до Министерство на транспорта от PDI, а това е писмото, изпратено от БРТПП до множество институции и фирми, заинтересовани от корабоплаването по река Дунав.

   

healthy-at-work