O bază de date cu experţi cu limbă bulgară şi română

În răspunsul numeroaselor cereri pe care le primim din partea companiilor şi organizaţiilor care caută reprezentanţi comerciali, manageri, experţi, angajaţi şi muncitori care stăpânesc limba bulgară şi română, şi ca o parte din baza informatică de date care va fi creată şi actualizată curent în cadrul proiectului VISA, Camera de Comerţ şi industrie Bulgaro – Română a început pregătirea unei baze de date cu persoane fizice – români şi bulgari care caută un loc de muncă temporar sau permanent şi care se pot angaja cu prestarea unui serviciu concret (traducere, organizare sau însoţire în timpul unei întâlniri de afaceri). Baza de date va include şi persoanele care au şi alte competenţe concrete, o profesie anume şi/sau expertiză specifică într-un domeniu anume. Vă rugăm să ne trimiteţi informaţii şi contacte la: office@brcci.eu

   

healthy-at-work