НСИ регистрира увеличение на износа за първото тримесечие

Увеличение на износа на страната ни за първото тримесечие
регистрира Националният статистически институт (НСИ). Вносът
също се увеличава, но с по-бавни темпове.
Износът за страни от Европейския съюз за първите три месеца на
годината е в размер на 6,9 млрд. лева, което е увеличение с 12%
спрямо същия период на миналата година. Основните търговски
партньори по традиция са Германия, Италия, Румъния, Гърция,
Франция и Белгия.
За същия период вносът нараства значително по-бавно – със 7,2%.
За периода от януари до март в страната ни са внесени стоки от
европейските страни за 7,8 млрд. лева.
Подобна е ситуацията и при търговията със страни извън
Европейския съюз – износът расте с близо 14%, а вносът с 1,3%.
http://bnr.bg/

   

healthy-at-work