Новото правителство на Румъния встъпи в длъжност

Новото правителство на Румъния положи клетва на 4 януари т.г. след като получи вот на доверие от парламента на Румъния. Това се случи след като Социалдемократическата партия спечели изборите на 11 декември 2016 г. с обещанието за увеличаване на държавните разходи за здравеопазване, заплати и пенсии.

Новото правителство се оглавява от премиера Сорин Гриндеану и се състои от още 26  министри:

 • Сорин Гриндеану –Премиер
 • Савел Шадех Вицепремиер и министър на регионалното развитие, публичната администрация и Европейски фондове
 • Даниел Константин – Вицепремиер и министър на околната среда
 • Александу Петреску – Министър на икономиката
 • Андрея Пъстърнак – Министър на румънците в чужбина
 • Михаела Вирджиния Тоадер – Министър-делегат на европейските фондове
 • Ана Биркхал – Министър-делегат по европейските въпроси
 • Кармен Дан – вътрешен министър
 • Петре Даея – Министър на земеделието и развитие на селските райони
 • Габриел Леш – министър на отбраната
 • Йоан Вулпеску – Министър на културата и национална идентичност
 • Павел Нъстасе – Министър на народната просвета
 • Шербан-Константин Валека – Министър на научни изследвания и иновации
 • Виорел Стефан – финансов министър
 • Флорин Йорданке – министър на правосъдието
 • Адриана Петку – Министър на водите и горите
 • Лиа Олгуца Василеску – министър на труда
 • Аугустин Жиану – Министър на съобщенията и информационното общество
 • Флориан – Дорел Бодог – Министър на здравеопазването
 • Мариус-Александру Дунка – Министър на младежта и спорта
 • Александру-Ръзван Кук – Министър на транспорта
 • Габриел Петреа – Министър на обществени консултации и социален диалог
 • Флорин Николае Жиану – Министър на бизнес средите, търговията и предприемачеството
 • Мирча – Титус Добре Министър на туризма
 • Грациела Гаврилеску – Министър за отношенията с парламента
 • Тома Петку – Министър на енергетиката
 • Теодор Мелешкану външен министър

   

healthy-at-work