Нова услуга на БРТПП

Българо-румънска търговско промишлена палата уведомява, че предлага платена информация за фирмите с румънско дялово участие, регистрирани на територията на България. Информацията е извлечена от Търговския регистър и е актуална към средата на 2017 г. Може да бъде изготвена селектирана извадка по един или повече от следните критерии – седалище по регистрация (област, град), код на икономическа дейност, капитал, а също и приходи, печалба/загуба, брой персонал (за фирмите, за които са били декларирани такива данни). Списъкът с избраните фирми ще съдържа всички налични данни – контактна информация,  регистриран капитал, вид дейност, финансови данни от последно публикуваните финансови отчети, брой служители, и др.

Цената за предварително селектиран списък от компании е 9 евро/бр. За фирми-членове на БРТПП –  6 евро/бр. За извадка над 50 фирми са възможни допълнителни отстъпки.

Може да бъде предоставена и информация за произволен брой фирми, без да се прави предварителна селекция, като в този случай цената е съгл. тарифата на Палатата – 4 евро за фирма (до 20 фирми, над този брой – по договаряне). За фирми-членове на БРТПП – 2 евро за фирма.

Фирмите с румънско участие в България към средата на 2017 г. са общо 3909. От тях 53,8% са от област Русе, следвани от областите: София (16,59%), Варна (5.62%), Видин (5%) и Добрич (4,30%). Най-голяма част от тях са микро (1901) и малки предприятия – 72, а най-малко са средните и големи предприятия – 41.

Палатата разполага и с актуална информация за 500 български фирми с най-голяма стойност в експорта за Румъния, която в момента се систематизира и обработва.  След като информацията бъде готова, БРТПП ще информира фирмите за условията за ползване на наличните данни.

За повече информация:
Тел.: +359 82 507 606
Ел. поща: info@brcci.eu

   

healthy-at-work