Недостиг на работна ръка в Румъния

В Румъния започва все по-осезаемо да си личи недостигът на работна ръка. Както броя на заетите като цяло, така и квалифицираните специалисти са намалели значително през последните години, като това се очаква да продължи и в бъдеще.

Нараства броят на компаниите, които твърдят, че става все по-трудно да се намери квалифициран персонал, без значение дали става дума за инженери, финансисти или програмисти. Най-големия недостиг на работна ръка е в Букурещ, следван от Клуж-Напока, Тимишоара, Брашов и Плоещ. Ако се гледа приблизителният брой свободни работни места за 2016 г. по сектори, най-голям е недостигът в преработващата промишленост (15 800 места), следвана от здравеопазването (8 400 места) и търговията на дребно (5 200 места).

   

healthy-at-work